Monday, November 30, 2009

મારી અંબિકા ના લોચન સોહામણા રે હારે તેમાં તેજ તણો નહિ પાર જો,
માને ચંદ્ર સુરજ તણા બે દીવડા જો તેની જગમગ જ્યોત અપાર જો
માને ક્ટીયે તે મેખલા શોભતા રે ,તેને ઘૂઘરી નો ઘમકાર જો ,
માને અણવટ વિંછીયા શોભતા રે , પાયે ઝાંઝર નો ઝમકાર જો
માને બાય બાજુ બંધ બેરખા રે, માને રત્ન જડિત ચૂડી ચાર જો ,
માને કાને ઝૂલ ઝલકતી રે, માને કાંઠે એકાવન હાર જો
માને નાકે નાક્વેશર શોભતા રે ગાલે કેસર કુમકુમ ની આડ જો
હારે મારી અંબિકા ના લોચન ..........

No comments:

Post a Comment